Upphandling av färgsättare, arkitekt eller inredningsarkitekt

På Stockholm Furniture & Light Fair 2019 tog jag del av en paneldebatt med ämnet ”Är inredningsarkitekten utrotningshotad?”. Flera inredningsarkitekter medverkade och representanter för bland annat Sveriges Arkitekter. Ämnet offentlig upphandling togs upp och problematiken med att beställare inte vet om de beställer god kvalitet, hållbara värden och hantverksmässig skicklighet när det mest går ut på att jämföra pris i offerterna.

Arkitekterna på scen diskuterade huruvida lagen om offentlig upphandling motverkar hållbara miljöer och kvalitet, vilket man tror att den gör. Ett hållbart samhälle handlar bland annat om att använda utbildat yrkesfolk som inredningsarkitekter i de projekt de är utbildade för. De har materialkunskap, insikter i vad människor gör och hur de lever och hur lokaler används.

En inredningsarkitekt har vidare en unik konstnärlig talang, erfarenhet och akademisk kunskap vilket leder till att ett projekt får bestående värden över tid. Därför blir det blir fel om upphandlaren bara ser till vilka de har avtal med och jämför offerter genom pris och inte genom att jämföra kvalitet, yrkeskunskap och hållbarhet. Det här är idag en välkänd problematik som tyvärr även kommuner och statliga företag misslyckas med att lösa.

Stockholm Furniture Fair 2019. Foto: Pernilla Ström