Trä som materialval i byggandet

Har du funderat på hur materialval i hus påverkar vår miljö? Det kan vara värt att tänka på. Trä är till exempel ett förnyelsebart material och det är bra. Det går att återvinna. Materialets livslängd och hållbarhet har såklart betydelse. Men det kan även vara värt att även fundera över vad som krävs vid framställning och leverans av material, som till exempel transporter och uppvärmning.

En träport kontra en aluminiumport påverkar miljön på olika sätt. Trä kan lagas, underhållas och återvinnas och på så sätt vara en del av det naturliga kretsloppet. Trä är ett förnyelsebart byggmaterial med många olika användningsområden. Men det finns mycket mer att säga om trä som material. Vi använder ju trä på många olika sätt. Det finns träreglar, plankor, träpanel med mera. Trä har många goda egenskaper, men också några faktorer som kan vara värda att se upp med. Det kan bli angripet av mikroorganismer och det kan vara mindre brandsäkert än andra material.

Vill du veta mer om byggmaterial och trä, hälsa och miljö kan jag tipsa om Boverkets byggregler.

Foto: Pernilla Ström

Hållbart byggande och solceller

Hur tänker du kring energiåtgången i huset där du bor? Oavsett om du bor i ett flerfamiljshus eller i en villa så är det betydelsefullt att fundera på hur man kan hushålla med energin. Används förnyelsebara källor som till exempel solceller?

I en bostadsrättsförening såväl som i privata hushåll kan man sänka driftskostnaden en hel del genom att se över åtgången av el och värme och uppvärmning av vatten. När det gäller belysning är det bra att byta till LED-ljuskällor och genom att skaffa solceller kan man sänka kostnaden för energiförbrukningen betydligt. En sak som är bra att veta är att om man vill investera i solceller så kan man få bidrag för detta. Mer info. kan man få hos Hållbar Energi.

Lyft blicken och se efter hur många hus med solceller som finns i ditt område.