Hur kan vi tillsammans lyfta fram och synliggöra duktiga svenska inredningsarkitekter?

I Sverige finns en hel rad duktiga inredningsarkitekter och jag vill med kurserna jag leder i Inredningsarkitektur och Möbel- och stilhistoria på Folkuniversitetet uppmana alla till att lyfta blicken och se kompetensen som finns därute, inom yrket och i vårt land.

Det finns flera yrkeskategorier som numera får uppdragen att inreda större projekt på företag och i offentlig miljö istället för att man anlitar utbildade inredningsarkitekter. Varför gör man så? Det kan hända att det inte blir vare sig så bra, hållbart, miljömässigt eller ekonomiskt som man har tänkt sig.

Att låta utbildat folk projektera och inreda som de är utbildade för, gör förmodligen att det blir snyggare, men framförallt mer hållbart, funktionellt och ekonomiskt. Kvalitet håller ofta väl över tid och bra design blir klassiker.

Många känner nog till Bruno Mathsson, Mats Theselius och Yngve Ekström. Men vad vet Du om våra duktiga kvinnliga, svenska möbelformgivare? Är du bekant med Ania Pauser, Mia Cullin eller Rebecca Petrini? Om inte så föreslår jag ett besök på Möbeldesignmuseum.

Mitt förslag är att vi alla funderar över vad vi kan göra för att värna om svensk design, för att lyfta kvinnliga formgivare, för att gynna en bransch av utbildat folk som lagt mycket tid på utveckling och forskning. Till att börja med kan vi prata om det. Välkommen till någon av mina kurser om du vill lära dig mer om svensk design tillsammans med likasinnade.

Stol formgiven av Rebecca Petrini. Foto: Pernilla Ström
Stol formgiven av Mia Cullin. Foto: Pernilla Ström
Skåp av Ania Pauser. Foto: Pernilla Ström

Upphandling av färgsättare, arkitekt eller inredningsarkitekt

På Stockholm Furniture & Light Fair 2019 tog jag del av en paneldebatt med ämnet ”Är inredningsarkitekten utrotningshotad?”. Flera inredningsarkitekter medverkade och representanter för bland annat Sveriges Arkitekter. Ämnet offentlig upphandling togs upp och problematiken med att beställare inte vet om de beställer god kvalitet, hållbara värden och hantverksmässig skicklighet när det mest går ut på att jämföra pris i offerterna.

Arkitekterna på scen diskuterade huruvida lagen om offentlig upphandling motverkar hållbara miljöer och kvalitet, vilket man tror att den gör. Ett hållbart samhälle handlar bland annat om att använda utbildat yrkesfolk som inredningsarkitekter i de projekt de är utbildade för. De har materialkunskap, insikter i vad människor gör och hur de lever och hur lokaler används.

En inredningsarkitekt har vidare en unik konstnärlig talang, erfarenhet och akademisk kunskap vilket leder till att ett projekt får bestående värden över tid. Därför blir det blir fel om upphandlaren bara ser till vilka de har avtal med och jämför offerter genom pris och inte genom att jämföra kvalitet, yrkeskunskap och hållbarhet. Det här är idag en välkänd problematik som tyvärr även kommuner och statliga företag misslyckas med att lösa.

Stockholm Furniture Fair 2019. Foto: Pernilla Ström