Ådring och marmorering i trapphus

Bor du i en bostadsrättsförening som ska renovera trapphuset?  Då kan det vara bra att ta fram ett färgsättningsförslag för att sedan kontakta målerifirmor för offert. Då är det enklare att jämföra pris och fastställa kvalitet i förslaget.

Men vilken färgsättning önskas i ert trapphus? Många föreningar vill ha någon form av dekorationsmåleri. Det kan röra sig om ådringsmålning av dörrar eller marmoreringsmålning av partier i entrén. Oavsett om det är en fastighet från förra sekelskiftet 1800/1900 eller i ett hus från funktionalismen 1930-1950 så är det populärt med imitationsmålade partier i sten eller trä. Det ser både exklusivt och trevligt ut.

Det behövs dock specialkunskaper för att kunna föreskriva ådring och marmorering. Dels behöver man formulera hur arbetet ska utföras med hantverksmässig skicklighet enligt exempel och dels behövs branschkunskap för att kunna avgöra kvaliteten på måleriprover.

Min erfarenhet från färgsättning av trapphus är sedan 1995. Sedan dess har jag färgsatt hundratals projekt och arbetat som dekorationsmålare under en tioårsperiod. Även akademiska kunskaper om restaurering och arkitekturhistoria finns och konstnärlig träning genom utbildningen till inredningsarkitekt. På 90-talet var jag lärare på Folkuniversitetet i dekorationsmålning. Idag är jag lärare på samma ställe i arkitektur och inredningsarkitektur.

Varmt välkommen att kontakta mig för en första diskussion eller ett möte.

Upphandling av färgsättare, arkitekt eller inredningsarkitekt

På Stockholm Furniture & Light Fair 2019 tog jag del av en paneldebatt med ämnet ”Är inredningsarkitekten utrotningshotad?”. Flera inredningsarkitekter medverkade och representanter för bland annat Sveriges Arkitekter. Ämnet offentlig upphandling togs upp och problematiken med att beställare inte vet om de beställer god kvalitet, hållbara värden och hantverksmässig skicklighet när det mest går ut på att jämföra pris i offerterna.

Arkitekterna på scen diskuterade huruvida lagen om offentlig upphandling motverkar hållbara miljöer och kvalitet, vilket man tror att den gör. Ett hållbart samhälle handlar bland annat om att använda utbildat yrkesfolk som inredningsarkitekter i de projekt de är utbildade för. De har materialkunskap, insikter i vad människor gör och hur de lever och hur lokaler används.

En inredningsarkitekt har vidare en unik konstnärlig talang, erfarenhet och akademisk kunskap vilket leder till att ett projekt får bestående värden över tid. Därför blir det blir fel om upphandlaren bara ser till vilka de har avtal med och jämför offerter genom pris och inte genom att jämföra kvalitet, yrkeskunskap och hållbarhet. Det här är idag en välkänd problematik som tyvärr även kommuner och statliga företag misslyckas med att lösa.

Stockholm Furniture Fair 2019. Foto: Pernilla Ström